ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

/, Αρχική, Νέα/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα «ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΘΡΙΟ» στον Π.Ο.Ι.Α.Θ.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του συνδέσμου που θα γίνουν στις 7 Δεκέμβριου 2018 παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν τα εξής:
α)Αντίγραφο ποινικού μητρώου
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη.

Η προσκόμιση του ποινικού μητρώου των υποψηφίων είναι υποχρεωτική μέχρι την ημερομηνία λήξης  των υποψηφιοτήτων.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση της Γ.Σ. στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2018-11-27T02:11:49+00:00