ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Σας γνωστοποιούμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Σ.Π.Ι. μετά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 7η Δεκεμβρίου 2018, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των εκλεγμένων έχει ως εξής:

  • Μάνθος Κωνσταντίνος  – Πρόεδρος
  • Παύλου Ευάγγελος – Α’ Αντιπρόεδρος
  • Κικιανής Ιακωβος – Β’ Αντιπρόεδρος
  • Φλωρίδης Γεώργιος – Γενικός Γραμματέας
  • Πολυκανδριώτης Ευάγγελος – Οργανωτικός Γραμματέας
  • Γερακάκης Νικόλαος – Ταμίας
  • Δαρζέντας Ισίδωρος – Μέλος
  • Ορφανίδου Δέσποινα – Μέλος
  • Χρυσός Νικόλαος – Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου, τριετής.

Επίσης στην ιστοσελίδα του συνδέσμου μας www.paspi.gr μπορείτε να βρείτε την πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, την ελεγκτική – πειθαρχική επιτροπή και τους εκπροσώπους στην Π.Ο.Π.Α.

Στην ενότητα “συνεδριάσεις” θα μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προτάσεις, τις ερωτήσεις και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης αλλά και τα θέματα συζήτησης του Δ.Σ. κατά  τις συνεδριάσεις του.

Τέλος, ερωτήσεις, προβλήματα και απορίες που έχετε μπορείτε να τα στείλετε με e-mail στο  info@paspi.gr  και θα λάβετε άμεσα την σχετική απάντηση, και αν χρειαστεί απόφαση του Δ.Σ. αμέσως μετά την επόμενη συνεδρίαση του.

2018-12-13T15:50:56+00:00