ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο πανελλήνιος σύνδεσμος προπονητών ιστιοπλοΐας καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε σωματική η ψυχολογική βία και οποιαδήποτε παρενόχληση μπορεί να υποστεί οποιοσδήποτε αθλητής η αθλήτρια. Θέτει τα όργανα και τα στελέχη του στη διάθεσή για υποστήριξη σε όποιον χρειάζεται τη βοήθειά του. Ενεργοποιεί μηχανισμούς λήψεις και καταγραφής περιστατικών ακόμα και από ανώνυμες καταγγελίες και καλεί αθλητές και αθλήτριες να καταγγέλλουν οποιοδήποτε περιστατικό έστω και ανώνυμα.

2021-01-21T21:10:50+00:00