Κανονισμός Προπονητών

/Κανονισμός Προπονητών
Κανονισμός Προπονητών2015-11-27T12:13:58+00:00Κανονισμός Προπονητών Ιστιοπλοΐας ΦΕΚ 1545 5/8/2008

Στο πιο κάτω αρχείο, που αφορά Κανονισμό Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΦΕΚ 1545 5/8/2008), μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για:
 • Τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή.
 • Τα Τυπικά προσόντα που απαιτείται να έχει ένας προπονητής.
 • Τις Κατηγορίες προπονητών.
 • Απασχόληση προπονητών.
 • Δελτίο ταυτότητας των προπονητών.
 • Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων για πρόσληψη προπονητή.
 • Όροι πρόσληψης αλλοδαπού προπονητή.
 • Πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές.
 • Επιμόρφωση Προπονητών.
 • Ασυμβίβαστα άσκησης επαγγέλματος προπονητών.
 • Σχολές προπονητών.
 • Ισχύουσες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος προπονητών –Απόδειξη προπονητικής εμπειρίας –προϋπηρεσίας.