Επικοινωνία

/Επικοινωνία
Επικοινωνία2016-01-15T10:05:50+00:00

 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μάνθος – 6944.313474

Αντιπρόεδρος Α’: Ευάγγελος Πάυλου – 6976.785840

Αντιπρόεδρος Β’: Δαρζέντας Ισίδωρος – 6944.882229

Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Καβαρλίγκος – 6936.731773

Αν. Γραμματέας: Οφανίδου Δέσποινα – 6948.608193

Oργ. Γραμματέας: Γιώργος Φλωρίδης – 6932.700655

Ταμίας: Νικόλαος Γερακάκης – 6946.876875

Επικοινωνία μέσω e-mail: info@paspi.gr
Ταχ. Διεύθυνση : ΠΑ.Σ.Π.Ι. Τ.Θ. 93538 , Τ.Κ. 18310-ΜΟΣΧΑΤΟ