Επικοινωνία

/Επικοινωνία
Επικοινωνία2018-12-18T09:57:07+00:00

 

Πρόεδρος: Μάνθος Κωνσταντίνος – 6944.313474

Αντιπρόεδρος Α’: Παύλου Ευάγγελος – 6976.785840

Αντιπρόεδρος Β’: Κικιανής Ιάκωβος – 6973.534254

Γεν. Γραμματέας: Φλωρίδης Γεώργιος – 6932.700655

Oργ. Γραμματέας: Πολυκανδριώτης Ευάγγελος – 6936.863012

Ταμίας: Γερακάκης Νικόλαος – 6946.876875

Επικοινωνία μέσω e-mail: info@paspi.gr
Ταχ. Διεύθυνση : ΠΑ.Σ.Π.Ι. Τ.Θ. 93538 , Τ.Κ. 18310-ΜΟΣΧΑΤΟ