ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

/ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ2016-01-19T11:00:51+00:00

 

Την άνοιξη του 1982 ιδρύθηκε η πρώτη «Σχολή Προπονητών Ιστιοπλοΐας» από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που είχε έδρα στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις και στην οποία υπήρχαν 45 υποψήφιοι προπονητές.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.) ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου του 1983 με την αρχική επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας» (Ε.Σ.Π.Ι.).

Η αρχική ιδέα της ίδρυσης του συνδέσμου ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1982 από τους προπονητές, Ηλία Καρώνη, Θεολόγο Δανέζη, Ευάγγελο Ρωμαίο και Ευάγγελο Παύλου.

Οι πιο πάνω προπονητές και με τη συμμετοχή των κ.κ. Νικολάου Δήμου και Παναγιώτη Οικονομέα συγκέντρωσαν 22 προπονητές από τους 45 σε σύνολο και υπέγραψαν την «Ιδρυτική Πράξη» και το πρώτο καταστατικό του συνδέσμου.

Στις 18 Απριλίου του 1983 έγινε η πρώτη συνεδρίαση αποτελούμενη από τα ιδρυτικά μέλη και εξέλεξαν τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους: Ηλία Καρώνη, Θεολόγο Δανέζη και Ευάγγελο Παύλου και η οποία θα διαχειριζόταν και θα ενεργούσε για την κατάθεση του καταστατικού και θα οδηγούσε το σύνδεσμο σε γενική συνέλευση και σε αρχαιρεσίες εντός 9 μηνών.

Η πρώτη γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του συνδέσμου πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου του 1984 με τη συμμετοχή 40 μελών.

Στις 27 Μαρτίου του 1987 ο μέχρι τότε Ε.Σ.Π.Ι. έκανε τροποποίηση καταστατικού σε ορισμένα άρθρα, ένα εκ των οποίων ήταν και η μετονομασία του σε « Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας» (ΠΑ.Σ.Π.Ι.).

Κατάσταση ιδρυτικών μελών ΠΑ.Σ.Π.Ι.

 1. Καρώνης Ηλίας
 2. Δήμου Νικόλαος
 3. Ρωμαίος Ευάγγελος
 4. Δανέζης Θεολόγος
 5. Παύλου Ευάγγελος
 6. Γεροντάρης Δημήτριος
 7. Αθανασίου Αντώνης
 8. Περαντινίδης Σταύρος
 9. Λάλιζας Σταύρος
 10. Γραμμένος Αντώνης
 11. Μπίζιος Παναγιώτης
 12. Οικονομέας Παναγιώτης
 13. Κακίτσης Ιωάννης
 14. Κουλιγκάς Παναγιώτης
 15. Πατεράκης Γεώργιος
 16. Βάσος Φίλιππος
 17. Σαλπιστής Μιχαήλ
 18. Μπριντάκης Μιχαήλ
 19. Κώνστας Γιώργος
 20. Γιακουλάκης Γιώργος
 21. Λιάκος Σπυρίδων
 22. Μελιδώνης Μιχαήλ